Get the Flash Player to see this rotator and
activate Javascript
Deutsch Newsletter | Mitgliedschaft | Spenden | Kontakt | Impressum |

SeiteNews
Aus den Mitgliedsvereinen

Aus den Mitgliedsvereinen

Bündnis gegen Homophobie

Bündnis gegen Homophobie

Der TBB ist Mitglied des

Bündnisses gegen

Homophobie

Bündnis Berlin für ein weltoffenes und tolerantes Berlin

 

Bündnis Berlin für ein weltoffenes und tolerantes Berlin

Der TBB ist Mitglied des Bündnis Berlin für ein

weltoffenes und tolerantes Berlin

Im Kontext NSU – Welche Frage stellen Sie?

Im Kontext NSU – Welche Frage stellen Sie?

Berlin gegen Nazis

Berlin gegen Nazis

Türkische Gemeinde in Deutschland
Türkische Gemeinde in Deutschland
   Der TBB ist Mitglied der
 Türkischen Gemeinde in Deutschland
     

BSD – Verein Berliner Sozialdemokraten e.V.
Berlin Sosyaldemokratlar Derneği
E-Mail:cemgenctuerk1@gmail.com

31 Ekim 2016
TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye’de son ay ve haftalarda OHAL ve KHK’lerle yaratılın hukuk dışı ortamda kanlı FETÖ’nün üyelerini tutuklama ve yakalama bahanesi ile FETÖ ve PKK ile ilişkisi olmayan muhalefet parti yöneticilerine, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, basın mensuplarına ve son olarak Cumhuriyet Gazetesine karşı yapılan saldırı ve tutuklamaları şiddetle kınıyoruz.

AKP iktidara geldiği ilk yıllardan itibaren planladığı gizli programı çerçevesinde, Türkiye’de evrensel demokrasinin gerektirdiği temel hak ve özgürlükleri adım adım ortadan kaldırmaya başladı. Bunları hükümet zaman zaman Anayasa’nın öngördüğü güçler ayrılığı temeline dayanan “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik sosyal bir hukuk devletidir” ilkesine uymayan hukuk dışı uygulamaları ile yaptı ve yapmaya devam ediyor.

Dini temelde cemaat ve tarikatların ortaklığıyla kurulan AKP’nin yolsuzlukta, adam kayırmakta, devleti ele geçirmedeki pervasızlığı sonunda elde edilen nemanın bölüşülmesinde çıkan anlaşmazlıklar ülkeyi darbe yapılacak duruma ve her gün terör olaylarının olduğu kaotik ortamın içine getirmiştir.

Her zaman demokrasiden, çoğulculuktan, hak ve eşitlikten, ifade özgürlüğünden dem vuran Avrupa Birliği ve üye ülkeleri, kendilerinin ekonomik ve siyasal çıkarları söz konusu olduğunda Türkiye’deki bu gelişmeyi ya görmezlikten ya da cılız tepkilerle ortaya koyarak çifte standardın en güzel örneğini vermeye devam ediyorlar.

AKP, iktidarının ilk yıllarından beri devlet olanaklarını da kullanarak yazılı ve görsel medyaya yaptığı baskılarla kendi medyasını oluştururken, bu baskıcı uygulamalara tepki göstererek muhalefet eden bir avuç kuruluşu da susturmak ve yıldırmak için göz altına almaya ve hapislerde çürütmeye devam ediyor.
Halen hapis ve göz altında olan 100’ün üstündeki gazetecinin, fikir ve bilim insanının olduğu bu hazin tabloyu açıkça gösteriyor.

Özellikle Avrupa halkları, bu ve buna benzer baskı rejimlerinin acısını halen yaşarken ve bunların korkunç anıları canlı iken, aynı acıların Türkiye halkına da yaşatılmasına karşı direnmemiz gerekir.

Tüm demokrasi kuruluşlarından Türkiye’nin geleceği ile ilgili daha net ve kesin tavır almalarını, muhalefet partilerini, demokratik kitle örgütlerini, bağımsız medyayı OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle susturmak isteyen AKP’nin baskı rejimiyle daha etkin mücadele etmelerini bekliyoruz.

Cem Gençtürk
Başkan

     

Im Kontext NSU

Unterstützungsmöglichkeiten für Geflüchtete

Unterstützungsmöglichkeiten für Geflüchtete