TBB Logo Icon

Der Weltfrauentag ist keine Geste an Frauen

Logos TBB und BTKB

Anlässlich des Internationalen Frauentags erklärt der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) und der Türkische Frauenverein Berlin (BTKB):

Der Internationale Frauentag entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen zu verwirklichen. Die Vereinten Nationen erklärten 1975 den 8. März  als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden.

“Leider wird dieser bedeutende Tag heutzutage oftmals nicht in seiner ursprünglichen Bedeutung – nämlich als ein Tag der Frauenrechte – begangen, sondern als eine Geste an Frauen verstanden”, erklärten Ayşe Demir, Vorstandssprecherin des TBB, und Şemsi Bilgi, Vorsitzende des Türkischen Frauenvereins.

 Im 21.Jahrhundert werden Frauen immer noch in weiten Teilen des gesellschaftlichen Zusammenlebens – von Arbeit bis in das private Umfeld – benachteiligt, erklärten Demir und Bilgi weiter.

Obwohl sich in den letzten Jahrzehnten durch gezielte Frauenförderung die Situation der Frauen verbessert habe, sei beispielsweise die Forderung “gleicher Lohn für gleiche Arbeit” immer noch ein wichtiges Ziel der Frauenbewegung.

Insbesondere müsse der Fokus – nicht nur am 8.März-  darauf gelegt werden, dass endlich Maßnahmen ergriffen werden, um die Diskriminierung und Gewalt, welche Frauen tagtäglich erfahren, zu bekämpfen.

Dazu gehöre es insbesondere auch, dass Gewalt gegen Frauen rechtzeitig Gehör findet. Gewalt an Frauen werde in der Öffentlichkeit immer viel diskutiert. Aber leider oft erst dann, wenn es dramatisch für die betroffene Frau ende.

“Damit diese Frauen jedoch rechtzeitig ihrem Schicksal entkommen können, ist es notwendig, dass Frauen besser informiert sind. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, dass konkretere Maßnahmen ergriffen werden, um Frauen zu stärken und sie vor Gewalt zu schützen”, so Demir und Bilgi weiter. 

Alle Bestrebungen zur schnellen Beendigung der Diskriminierung von Frauen und Mädchen sowie der Gewalt gegen sie müssen auf zivilgesellschaftlicher, juristischer und staatlicher Ebene verstärkt werden.

Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) und der Türkische Frauenverein Berlin (BKTB) werden am 8.März 2016 um 14 Uhr am Kottbusser Tor  als Zeichen für mehr Gleichberechtigung der Frauen in einer symbolischen Aktion Rosen an Frauen verteilen.

TBB Logo Icon

Dünya Kadınlar Günü Kadınlara Armağan Değildir

Logos TBB und BTKB

Uluslararası Kadınlar Günü nedeniyle Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) ve Berlin Türkiye Kadınlar Birliği (BTKB) ortak bir açıklama yaptılar:

Uluslararası Kadınlar günü Birinci Dünya savaşı yıllarında sosyalist kuruluşların girişimi sonucu eşit haklar, kadınlara seçme ve seçilme hakkı ve emekçi kadınların özgürlüğü mücadelesinde oluşmuştu. Birleşmiş Milletler 1975 yılında 8 Mart’ı “Kadın Hakları ve Dünya Barışı günü” olarak ilan etmiştir.

TBB sözcüsü Ayşe Demir ve BTKB başkanı Şemsi Bilgi yaptıkları ortak açıklamada şu görüşlere yer verdiler:

“Maalesef bu gün çok kez gerçek anlamından – Kadın Hakları Günü – saptırılıp kadınlara sunulmuş bir armağan gibi ele alınmaktadır.”

21 ci yüzyılda kadınların hala toplumun birçok alanında – çalışma yaşamından özel yaşamına kadar – eşitsizlik yaşadıklarına dikkati çeken Demir ve Bilgi son 50 yıldır gerçekleşen önlemlere karşın örneğin ‘eşit işe eşit ücretin’ talebinin hala uygulanmadığını vurguladılar.

Demir ve Bilgi açıklamalarında yalnızca 8 Mart günü değil sürekli kadınların uğradıkları dışlanma ve şiddete karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirttiler.

Kadına uygulanan şiddetin zamanında saptanıp önlem alınması gerektiğinin altını çizen Demir ve Bilgi “kadına şiddet kamu oyunda çok tartışılmaktadır, ama çok kez kadını trajik kaderi gerçekleştikten sonra önem kazanmaktadır,” dediler.

Demir ve Bilgi “bu kadınların zamanında bu kaderden kurtulabilmeleri için kamu oyunda daha geniş aydınlatma çalışmaları yapılması ve kadınlara uygulanan şiddete karşı etkin önlemler alınmasını” talep ettiler.

TBB sözcüsü Ayşe Demir ve BTKB başkanı Şemsi Bilgi “kadınlara ve kızların uğradıkları dışlama ve şiddete karşı toplumsal, hukuksal ve kamusal alanda önlemler güçlendirmelidir,” dediler.

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) ve Berlin Türkiye Kadınlar Birliği (BTKB) 8 Mart Salı günü saat 14 de Kottbusser Tor’da kadın haklarının önemini simgelemek için kadınlara gül dağıtacaklarını açıkladılar.