Vierte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung vom 21. April 2020 – Berlin Senatosunun Corona Virüsüne karşı 21 Nisan 2020 tarihinde kararlaştırdığı önlemler

SARS-CoV-2-Engelleme Önlemleri Yönetmeliği’nin Değiştirilmesine Dair Dördüncü Yönetmelik
 • İnsanlar arasında mutlaka 1,5 metre mesafe tutulacaktır, bu eşler, bir arada yaşayanlar ve bakıma muhtaç kişiler için geçerli değildir.
 • Kamu ulaşım araçlarında 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren ağız-burun örtülmesi zorunludur.
 • Aile çevresinde veya özel yaşamda zorunlu durumlarda aradaki mesafeyi tutmak şartı ile en fazla 20 kişi bir araya gelebilir, bu özellikle ölümcül kişilere refakat, cenaze ve evlilikler için geçerlidir

Toplantı yasağından istisnalar
 • Açık havada mahallede 20 kişiyi aşmayan toplantılara enfeksiyon kurallarına uyulması şartı ile ilgili makam (Versammlungsbehörde) 3 Mayıs 2020 ye kadar izin verebilir.
 • 4 Mayıs 2020 tarihinden enfeksiyon kurallarına uyulması şartı ile itibaren açık havada mahallede 50 kişiyi aşmayan toplantılar ve dinsel toplantılar serbesttir.
 • Müzeler, anıtlar ve benzeri eğitim yerleri 4 Mayıs 2020 den itibaren enfeksiyon kurallarına uyulması şartı ile açılabilir.
 • Kamu kütüphaneleri 4 Mayıs 2020 den itibaren enfeksiyon kurallarına uyulması şartı ile kitap ödünç alabilmek için açılabilir.

Perakende satışlar
 • Satış alanı 800 metre kareyi geçmeyen dükkanlar açılabilir. Gıda maddeleri ve içecek satan yerler (Spätkauf, Kapıdan satış veya eve teslim dükkanları, hafta pazarları, eczaneler, sağlık malzemeleri satış yerleri, görme veya duyma araçları satış yerleri, drogeriler, benzin istasyonları, çamaşır yıkama salonları, çamaşır yıkatma dükkanları, gazetecileri kitapçılar, inşaat, bahçecilik malzemesi satışı, hayvanlar yönelik malzeme satışı, otomobil satışı, bisiklet satışı, zanaatkarlar ve buna yönelik malzeme satışı ve toptan satış yerleri bu sınırlamaya tabii değildir).
 • Perakende satış yerlerinin açılışında her 20 metre kareye bir kişi kuralı geçerlidir. Dükkâna girişi teşvik etmek yasaktır. Dükkânda mevcut oturma yerleri ve benzeri kaldırılacak veya kapatılacaktır.
 • Büyük alış-veriş merkezleri (Mall) için özel kurallar geçerlidir: Her 20 metre kareye bir kişi kuralı tüm alan için uygulanacaktır. Bu nedenle tek bir giriş kapısı olacaktır. Bekleme alanında en fazla 10 kişi olacaktır. Dükkâna girişi teşvik etmek yasaktır. Dükkânda mevcut oturma yerleri ve benzeri kaldırılacak veya kapatılacaktır.

Yüzme salonları, spor salonları ve alanları, sportif faaliyetler
 • Tüm kamusal ve özel spor salonları ve alanları, yüzme salonları, fiziksel kondisyon salonları (Fitnessstudios), saunalar ve benzeri tesisler, her türlü güneş stüdyoları yasaktır.
 • Açık alanlarda 1,5 metre mesafeye uymak ve gurup oluşturmamak şartı ile spor yapmak serbesttir.
 • Bu alanlardaki spor aletlerini kullanmak yasaktır.
 • Spor alanları sadece sportif faaliyetler için kullanılabilir.
 • Tuvaletler kullanılabilir

Hayvanat bahçeleri ve botanik bahçe
 • Zoologischen Garten und der Tierpark-Berlin Friedrichsfelde hayvanat bahçelerinin açık hava alanları mesafe ve sağlık kurallarına uymak kaydı ile açılabilir. Buralardaki binalara giriş yasaktır.
 • Botanik bahçenin açık hava alanları mesafe ve sağlık kurallarına uymak kaydı ile 27 Nisan 2020’den itibaren açılabilir.

Berberler
 • Berberler 4 Mayıs 2020’den itibaren açılabilirler.

Okullar ve Yüksek Okullar
 • Kamusal ve özel okullar (ikinci eğitim yolu kurumları dahil) sağlık kurallarına uymak kaydı ile 27 Nisan 2020’den itibaren eğitime başlayabilirler. Ayrıntıları ilgili Senatörlük diğer eyaletlerle uyum içinde belirleyecektir. Ek destek dersleri ve sınıf gezileri yasaktır.
 • Sınavlar sağlık kurallarına uymak kaydı ile yapılabilir.
 • Halk Eğitim Kurumları (Volkshochschulen), Müzik okulları, Gençlik sanat okulları, gençlik trafik okulları, bahçecilik okulları, ehliyet okulları kapalıdır.
 • Yüksek okulların kütüphane ve arşivleri sağlık kurallarına uymak kaydı ile 27 Nisan 2020’den itibaren açılabilir.