TBB GENÇLİK PROJELERİ 2009 İLK YARIYIL BİLANÇOSUNU SUNDU

Berlin-Brandenbrug Türkiye Toplumu (TBB) MOVE-HOFFNUNG Gençlik Projelerinin 2009 yarı yıl bilançosunu açıkladı.

Kurs yöneticisi Garip Bali’nin açıkladığına göre, projede eğitim gören gençlerin % 48’i bir meslek eğitim yerine ya da okul diploması sağlayacak bir kursa geçiş sağladı.

Şu sırada kursta yer alan 36 gencin 19’unun da bir meslek eğitimine başlama şansı var.

MOVE-HOFFNUNG projelerine 16 ile 25 yaş arası, okul döneminden sonra açıkta kalmış olan tüm gençler katılabiliyor. En fazla altı ay süren kurslarda okul dönemi ders bilgileri (örneğin Almanca, Matematik, İngilizce, bilgisayar ve genel bilgiler) tazeleniyor. Gençlerin iş yaşamına hazırlanması amacıyla değişik işyerlerinde staj yaptırılıyor. Ayrıca, gençler gerek JobCenterlerin psikolojik testlerine, gerekse meslek eğitimine giriş testlerine ve mülakatlara hazırlanıyor.

Bu kursları proje çalışanlarının yanı sıra dışarıdan gelen uzmanlar da veriyor.

Bunların yanısıra sportif ve kültürel çalışmalar da yapılıyor, örneğin sinema ve tiyatroya gidiliyor, ayda bir kez proje kendi spor şenliğini düzenliyor. Arzu eden gençlere ilk yardım kursu da veriliyor.

TBB Yönetim Kurulu Sözcüsü Safter Çınar gençleri ve velileri bu olanaklardan yararlanmaya çağırdı.

Ücretsiz olan kurslara katılmak veya bilgi almak isteyenler hergün saat 09.00 ile 15.00 arasında  MOVE-HOFFNUNG, Boppstrasse 10, Berlin-Kreuzberg adresine başvurabilirler veya 61 40 31 40 numaralı telefondan bilgi alabilirler.

TBB Logo Icon

Siz isinize bakin Sayin Öney!

Birlik 90/Yesiller Berlin Eyalet Milletvekili Sayin Bilkay Öney “siyaset küskünlüğü kaldirmaz” buyurmuslar.

Kisi ve kuruluslarin siyaset anlayislari farkli olabilir, ancak kesin olan sudur ki, politik partilerin ve politikacilarin isi sivil toplum örgütlerine akil vermek degildir.

TGD Uyum Zirvesine göç yasasini protesto etmek ve bu oyuna alet olmamak için katilmamisti. Bu politik bir tavirdir.

Bayan Böhmer ise elestirilere tahammülü olmadigindan gerçekten ‘küsmüs’ gibi bir tavir içine girmistir.

Ancak görülüyor ki, Bayan Böhmer Sayin Öney’in tavsiyesine uymus ve yaptigi son basin açiklamasi ile TGD ile diyalogu sürdürecegini açiklamistir.

Safter Çinar
(TBB Sözcüsü)

TBB Logo Icon

Radyo Multi-Kulti’nin Kapat?lmas? Çokkültürlü Berlin ?çin Yanl?? Bir Sinyaldir

RBB Multi-Kulti Radyosunun ve 17 dildeki yay?n?n kapat?laca?? haberi Berlinli göçmenler aras?nda ?ok etkisi yaratm??t?r.

Konuyla ilgili bir aç?klama yapan TBB Sözcülerinden Cumali Kangal e?er böyle bir karar al?n?rsa bunun Berlin’in uyum politikas?yla çeli?ece?ini dile getirdi.

Kangal: “Özelikle 34 y?ld?r sürdürülen Türkçe yay?n?n da kapat?lmak istenmesini kabul etmemiz hiçbir ?ekilde mümkün de?ildir. Konuyu RBB’nin Genel Müdürü Dagmar Reim’a bir yaz?yla ilettik ve kendisine görü?me talebimizi bildirdik.“

Konuyu di?er göçmen örgütlerinin temsilcileriyle de görü?ece?ini ifade eden Cumali Kangal RBB Denetim Kurulunun da devreye girmesini istedi.

Uyum politikalar?yla çeli?en bu yakla??m?n TBB taraf?ndan kabul edilmeyece?i de aç?kca ortadad?r.