Asexual* / Aseksüel*

« Back to Glossary Index

“de” Obwohl die gängige Definition dieses Begriffs lautet: “keine sexuelle Anziehung oder kein Interesse an Sex zu verspüren”, ist Asexualität im Wesentlichen ein Spektrum, und die sexuelle Anziehung oder das Interesse an Sex variiert. Der bewusste Verzicht auf sexuelle Aktivitäten ist ein falscher Begriff, um Asexualität zu beschreiben, denn Asexualität ist eine Orientierung, keine Entscheidung. Einige Asexuelle haben Sex und fühlen sich unterschiedlich stark sexuell angezogen, während andere keinen Sex haben. Asexuelle können sich selbst mit verschiedenen Begriffen beschreiben: Demisexual und Grau-Asexual sind einige davon.


“tr” Bu terim için yaygın olan tanımlama, ”cinsel çekim hissetmeyen, sekse ilgi duymayan” olsa da esasen aseküellik bir spektrumdur ve cinsel çekimin ya da sekse olan ilginin değişkenlik göstermesidir. Cinsel aktiviteden kasıtlı olarak kaçınmak akseksüelli açıklamak için yanlış bir ifadedir, çünkü aseksüellik bir seçim değil, bir yönelimdir. Bazı aseksüeller seks yaparken ve farklı düzeylerde cinsel çekim hissederken bazılari seks yapmazlar. Aseksüeller kendilerini farklı ifadelerle tanımlayabilirler: Demiseksüel ve Gri Aseksüel bunlardan bazılarıdır.

« Back to Glossary Index