Non Binary: Nicht-binär / İkililik Dışı / Naikili 

« Back to Glossary Index

„de“ nicht-binär. Der Begriff “nicht-binär”, der im Englischen “nicht zwei Dinge bezeichnend und nicht aus zwei Dingen bestehend” bedeutet, impliziert, dass Geschlecht mehr ist als biologisch und sozial weiblich und männlich. Mit diesem Begriff wird das Geschlecht nicht als feste (weiblich oder männlich) und völlig getrennte Kategorie definiert, sondern als ein Spektrum, und (cis)weiblich und (cis)männlich befinden sich irgendwo auf diesem Spektrum. Der Begriff bedeutet Naikili auf Lubunisch.


„tr“ Nan-bayn’ri. İngilizcede “İki şeyi belirtmeyen ve iki şeyden oluşmayan” anlamına gelen “non-binary” terimi, cinsiyetin biyolojik ve toplumsal olarak kadın ve erkek olmaktan daha fazlası olduğunu ifade eder. Bu terimle cinsiyet sabit (Kadın ya da Erkek) ve tamamen ayrı kategoriler olarak değil, bir spektrum olarak tanımlanır ve (cis)kadın ve (cis)erkek bu spektrumda herhangi yerdedir. Bu terim Lubunca’da Naikili anlamına gelir. Spektrum kelimesi türkçeye “yelpaze” olarak çevrilebilir.

« Back to Glossary Index