TBB Logo Icon

Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Kurulu yapıldı MAALESEF YENİLENME GERÇEKLEŞMEDİ

20 Haziran günü Frankfurt’ta TGD’nin seçimli Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti. Erken seçime gidilmesinin nedeni, eski başkan Kenan Kolat’ın başkanlık döneminde 26.3.2012 ile 29.9.2013 tarihlerinde TGD kasasından kendi ifadesi ile 9.550,– € özel harcamaları için çekmiş olması olgusunun nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda TGD kurullarında anlaşma sağlanamaması idi. Kolat bu paraları sonradan tekrar TGD hesabına yatırmıştı.

Berlin Savcılığı konuyu incelemiş ve Alman Ceza Mahkemeleri Usul Yasasının 153/1 maddesi uyarınca “Sanığın suçunun hafifliği” (Geringfügigleit) nedeni ile dava açmaktan vazgeçmişti. TBB bu kararı hukuken uygun olarak değerlendirmiştir.

Ancak, olayın ahlaki boyutunun değerlendirilmesi farklıdır. Olay, cezai yönünden bağımsız olarak etik ve ahlak yönünden ve dolayısı ile politik olarak kabul edilemeyecek bir davranıştır.

Bu nedenle TBB TGD-Genel Kuruluna bir önerge vermiştir:

“TGD Olağanüstü Genel Kurulu Kenan Kolat’tan, Çokkültürlü Hayır Kurumu (VİW) sözcülüğünden istifa etmesini talep etmektedir. TGD Olağanüstü Genel Kurulu yeni TGD yönetiminden Kenan Kolat’a TGD içinde veya TGD üzerinde hiçbir fahri veya kadrolu görev vermemesini talep etmektedir.”
 
Maalesef Genel Kuruluğun çoğunluğu Kenan Kolat’ın sözde özür dilemesini yeterli görüp önergeyi red etmiştir.

Bu nedenle TBB TGD’nin hiçbir kuruluna aday göstermemiştir. Bu nedenle yeni seçilen TGD kurullarında TBB temsil edilmemektedir.

TGD’nin kurucu örgütü olan ve bu çatı örgütünü yıllarca mali olarak taşımış olan TBB bundan sonraki gelişmeleri dikkatle izleyecektir.


Almanca ekler: