TBB Logo Icon

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Federal İçişleri Bakanlığının yeni yasa tasarısını ağır eleştirdi

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière tarafından hazırlanan iltica hakkına yönelik değişiklikleri eleştirdi.  TBB açıklamasında “İltica hakkını ‘yeniden düzenleme” bahanesi ile mültecileri dışlayıcı ve caydırıcı bir önlemler paketi getirilmektedir” denildi.

Taslağa göre mültecilere yapılan desteklerin önemli ölçüde kısıtlanması söz konusudur. Bu bağlamda mültecilere çalışma yasağı ve daha düşük sosyal ödentiler öngörülmektedir. Ayrıca, bir diğer AB ülkesi üzerinden gelmiş olan mültecilere sosyal yardım verilmemesi de taslakta yer almaktadır.

Tüm insan hakları kuruluşlarının Balkan ülkelerinde özellikle Senti ve Romanların dışlandığını ve baskı altında olduklarını saptamış olmalarına karşın bakan de Maizière bu devletleri sözüm ona güvenlikli ülkeler devlet olarak belirlemek istemektedir.

Federal Anayasa Mahkemesinin mültecilere Hartz IV miktarlarından düşük sosyal ödenti yapılmasını yasaklamış olmasına karşın de Maizière bundan böyle ayni yardım yapılmasını öngörmektedir.

TBB açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “Almanya halkının büyük kısmının mültecilere kucak açması dünyada olumlu bir izlenim yarattı. Buna karşılık de Maizière hazırladığı taslak ile bunun tam tersini ortaya koymaktadır.”

TBB açıklamasında “de Maizière’in bu taslağı Dublin-Anlaşmasına dayandırması AB içindeki mülteciler hukukunun insancıl bir mülteciler politikası temelinde yeniden düzenlenmesinin gereğini ortaya koymaktadır” denildi.

TBB yaptığı açıklamada Federal Parlamentoyu ve eyalet hükümetlerini de Maizière’in insan onuruna ters düşen bu taslağını red etmeye çağırdı.