BERLİN’DE KONUTLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI HAKKINDA

‘Deutsche Wohnen enteignen Deutsche Wohnen kamulaştırılsın’ kampanyası ile ilgili bilgi:

BERLİN’DE KONUTLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI HAKKINDA

Bilindiği gibi Berlin’de 3000 daireden fazla konut sahibi olan şirketlerin kamulaştırılmasına yönelik bir imza kampanyası sürdürülmektedir.

‘Deutsche Wohnen enteignen Deutsche Wohnen kamulaştırılsın’ adlı sivil toplum girişiminin önderliğinde başlatılan bu kampanya üç aşamalıdır.

Güncel olarak yürütülen imza kampanyasının ilk aşamasında 06 Ekim 2019 tarihine kadar 20.000 imza toplanması gerekmektedir. Tahminler bu imza sayısına kolayca ulaşılabileceği şeklindedir. Bu aşamanın hukuki temeli Berlin Eyalet Parlamentosu’na konuyu gündemine alması için dilekçe vermektir. 20.000 imza toplandığında Eyalet Parlamentosu konuyu gündemine almak zorundadır.

Eyalet Parlamentosu’nun konuyu gündeme almasıyla birlikte ikinci aşama başlamaktadır: Halk İstemi (Volksbegehren) diye tanımlayabileceğimiz bu aşamada dört ay içinde yaklaşık 180.000 imza toplanması gerekmektedir. Halk İstemi ile ya Tempelhof Halkoylamasında olduğu gibi doğrudan bir yasa tasarısı teklif edilebilir. Bu durumda teklif edilen yasanın metni de imzaya açılmaktadır. Ya da Tegel Halkoylamasında olduğu gibi, Parlamentodan içeriği ve ana hatları da halk oylaması ile belirlenmiş bir konuda yasa çıkarması istemi imzaya sunulmaktadır.

Yeterli sayıda imzanın toplanması halinde üçüncü aşama başlar. Bu aşamada halkoylaması (Volksentscheid) yapılır. Oylamaya sunulan taslağın kabul edilebilmesi için halkoylamasına katılanların yarıdan fazlasının kabul oyu vermesi ve aynı zamanda seçmen tamsayısının dörtte birinin de evet demesi gerekmektedir, yani kabul edenlerin sayısı seçmen tamsayısının dörtte birine tekabül etmesi lazımdır.

Halkoylaması olumlu sonuçlandığı taktirde, eğer yasa teklifi oylamaya konu olmuş ise, teklif doğrudan yasalaşır, yani artık Eyalet Parlamentosu’nun onayına gerek yoktur. Parlamento’dan yasa çıkarma istemi oya sunulmuşsa, bu istem halkoylaması ile kabul edilmiş olsa dahi, hukuki bağlayıcılığı yoktur. Parlamento istenilen konuda istenilen içerikte yasayı çıkarabilir, ancak çıkarmayabilir de. Halkoylaması sonucu bu çerçevede ancak siyasal baskı unsuru olabilir. Güncel olarak sürdürülen kampanyayı yürütenler ikinci seçeneği seçmiştir. Yani her aşama da başarıyla geçilse bile, istenilen yönde bir yasa çıkarmak Parlamento’nun yetkisindedir.

İmzaya açılan metindeki istemler ise şu şekilde özetlenebilir
• Berlin eyaletinde 3.000 konuttan fazla konuta sahip özel şirketleri kamulaştırılması
• Konut özelleştirmelerinin ya da kamulaştırılan konutların tekrar özelleştirilmelerinin yasa ile önlenmesi
• Kamulaştırılan konutların kar gütmeyen bir kamu kurumu tarafından yönetilmesi
• Kamulaştırma bedelinin kamulaştırılan binaların rayiç bedelinden oldukça düşük tutulması

Daha fazla bilgi için https://www.dwenteignen.de/