TBB Logo Icon

Federal Almanya gene “ihtar” aldı!

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri güncel raporunda Federal Almanya’da ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün arttığına dair var olan “kesin bulgulardan” duyduğu kuşkuları dile getirdi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri bu bağlamda “ırkçı saldırıya uğrayan kişilerin başvuracağı tarafsız bir merci oluşturulmasını ve Almanya’daki kolluk makamlarının azınlıklara karşı ‘yapısal bir önyargı’ taşıyıp taşımadıklarının araştırılmasını” önerdi.

Raporda ayrıca kolluk güçlerin hakkında yapılan ırkçı ve dışlayıcı davranış şikâyetlerinin daha ciddi incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Rapora ilişkin bir açıklama yapan Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) sözcüsü Ayşe Demir: “TBB’nin uzun süredir savunduğu istemlerin Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin raporunda yer almasını selamlıyoruz, bu rapor istemlerimizin ne denli doğru ve gerekli olduğunu ortaya koymuştur”, dedi.

Demir açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Federal Hükümet artık ırkçılıkla ilgili eleştirileri ciddiye almalı ve resmi makamlardaki ve toplumdaki ırkçılığa karşı ciddi ve somut önlemler geliştirmelidir.”

Federal Hükümetin bir an evvel Avrupa Konseyinin tavsiyelerini yaşama geçirmesi gerektiğini vurgulayan TBB Sözcüsü Ayşe Demir “özellikle ırkçı saldırılara uğrayanların başvuracağı bağımsız bir merci oluşturulmalıdır, bu bağlamda insanların dış görünüşüne göre araştırma yapan („Racial Profiling“)polislere karşı soruşturma açılmalıdır” dedi.

Not: Söz konusu rapor Federal Almanya’daki İnsan haklarını Koruma mekanizmalarının yasal ve somut koşullarını araştırmakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Rapor hazırlanırken Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri 2015 yılının ilkbaharında Federal Almanya’da resmi kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerini almıştır. Bu kapsamda Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) de bir rapor sunmuştu.