Mordfall Burak Bektaş ähnelt immer mehr den NSU-Ermittlungen

Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) hat die verwirrenden Aussagen zu den Ermittlungen im Mordfall Burak Bektaş kritisiert.

Es wurde festgestellt, dass bei der Staatsschutzabteilung des LKA in Berlin seit 2020 387 Fälle rechtsextremer Taten nicht bearbeitet wurden. Ein zuständiger Beamter war auch im Mordfall Bektaş tätig.

Hierzu wurde die Polizeipräsidentin Barbara Slowik im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses gehört. Sie hat unter anderem behauptet, dieser Beamte sei in dieser Sache nicht führend gewesen, sondern nur Sachbearbeiter.

Der TBB ist über diese Aussage der Polizeipräsidentin zur Rolle des Beamten verwundert.

Laut unwidersprochenen Medienberichten war dieser Beamte in Abwesenheit des Kommissionsleiters als dessen Vertreter tätig und auch medial aufgetreten. Zudem soll er die Ermittlungsakten zum Fall Bektaş abgezeichnet haben.

Ebenso verwundert die Aussage der Polizeipräsidentin, es habe im Mordfall Bektaş keine Anzeichen für eine politische Motivation der Tat oder Hinweise auf den oder die Täter ergeben.

Der TBB fragt: Wie kommt die Polizeipräsidentin zum Schluss, dass es keine politische Motivation gegeben habe, wenn der Täter nicht ermittelt werden konnte?

Der TBB fordert die politisch zuständigen auf, den Mordfall Bektaş nicht zu den unerledigten Akten zu legen, sondern alle Anstrengungen zur Klärung des Falles zu unternehmen – damit es nicht zu einem weiteren NSU-Skandal wird.

In diesem Zusammenhang fordert der TBB auch, dass diese Frage nicht als Einzelfall behandelt wird, sondern nach strukturellen Mängeln im LKA gesucht werden soll.


Burak Bektaş cinayeti giderek NSU soruşturmalarına dönüşüyor

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Burak Bektaş cinayeti soruşturmalarında ortaya çıkan çelişkili açıklamaları eleştirdi.

Berlin Polis Müdürlüğü Eyalet Kriminal Polis Ofisinde (LKA) 2020 yılından beri 387 aşırı sağ olayın işleme alınmadığı ortaya çıktı. Bu durumdan sorumlu olan memurun Bektaş cinayeti dosyasını da işleme almadığı ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin olarak Berlin Emniyet Müdiresi Barbara Slowik Berlin Parlamentosu İç İşleri Komisyonu’na bilgi verdi. Kendisi bu bağlamda adı geçen memurun sorumlu yönetici değil sadece  işlem memuru olduğunu belirtti.

TBB bu ifadeyi şaşkınlıkla karşılamaktadır. Medyada yayımlanan ve itiraz görmemiş olan haberler göre bu memur yetkili komisere vekaleten görev yapmış ve medya önüne de çıkmıştır. Ayrıca kendisinin Bektaş dosyasında imzası bulunmaktadır.

Berlin Emniyet Müdüresinin Bektaş cinayetinin arka planında politik bir amaç olmadığına ve suçluların kim olduğunu saptayamadıklarına yönelik açıklaması da şaşırtıcıdır.

TBB şunu sormaktadır: Suçluların kim olduğu saptanamamış ise cinayetin arka planının politik olmadığı sonucuna nasıl varılmaktadır?

TBB politik sorumluları dosyanın kapatılmaması ve Bektaş cinayetinin tüm gerçeklerinin ortaya çıkması için çaba sarfetmeye davet etmektedir; aksi halde olay ikinci bir NSU-skandalına dönüşecektir.

Buna ilaveten TBB konunun tekil bir olay olarak ele alınmayıp LKA’da yapısal bir sorun olup olmadığının soruşturulmasını da talep etmektedir.