Starke Frauen – Interkulturelles Qualifizierungsprojekt für Frauen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie über das Projekt “Starke Frauen” des TBB informieren. Mit diesem Projekt fördern wir die gesellschaftliche Partizipation türkischer Frauen mit akademischem Potenzial in Berlin.

Unser politischer Anspruch ist die konsequente Umsetzung der Berliner Integrationspolitik. Die sich daraus ergebenden Aufgaben, leisten wir in der Überzeugung, dass Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Selbstbestimmung Grundlagen für Integration und Emanzipation einer Gesellschaft sind.

Ab 01.11.2011 beginnt die 6-monatige Qualifizierungsmaßnahme (Ende 30.04.2012) für 18 Frauen. Unser Projekt stellt sich den aktuellen Herausforderungen der Integration in unserer Stadt.

Was erwarten die Teilnehmerinnen bei uns?

– Ermittlung grundlegender Qualifikationen und Motivationsstrukturen mit einer Potenzialanalyse
– Konzipierung einer individuellen Laufbahnplanung
– Qualifizierung zu Integrationsberaterin und -begleiterin
– Vermittlung, Begleitung in die Berufstätigkeit
– Förderung einer individuell angestrebten beruflichen Perspektive
Thematische Module Im Qualifizierungsteil:
– Interkulturelle Kommunikation
– Politisches und administratives System der Bundesrepublik Deutschland
– Bildungssystem in den Bundesländern, speziell in Berlin
– Sozialarbeit / Sozialpädagogik
– Migration im Einwanderungsland Deutschland / Integrationspolitik in Berlin
– Sozialarbeit mit Jugendlichen Migranten/innen
– Kommunikationstechnik
– EDV – Grundlagen
– Deutsch als Zweitsprache
– Deutsch als wissenschaftliche Fachsprache
 
In diesen Tätigkeitsfeldern haben die Teilnehmerinnen Zukunftschancen

– Bildungseinrichtungen
– Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
– Soziale Projekte

Der Abschluss

Zertifikat mit Aussagen über den Umgang und den Inhalt Ihrer Fortbildung als „Arbeit im integrativen Bereich – Integrationsberatung und –begleitung“.

Zugangsberechtigung:

– Hochschulzugangberechtigung in der Türkei
– Abgebrochenes Studium in Deutschland

9 Teilnehmerinnen mit ALG II – Bezug, 9 Teilnehmerinnen ohne ALG II – Bezug

Anmeldung:

E-Mail: lale.yildirim@tbb@tbb-berlin.de

Telefon: 61 40 33 20 / 623 26 24

TBB Akademisyen Türk Kadınlarına Yönelik GÜÇLÜ KADINLAR Projesini Başlatıyor

Berlin’de mesleği olan ve yüksekokul egitimi almış, mesleki nitelikli vatandaşlarımızın iş ajansları tarafından mesleğiyle ilgisi olmayan, düşük ücretli işlere gönderildiklerini gözlemliyoruz. Bunun başlıca nedenlerinden birinin kendi ülkesinde büyük bir çaba sonucu elde ettikleri diplomaların burada tanınmaması veya kısmen tanınmasıdır.

Bu proje kadınların işsizlik statüsüden çıkıp, kendi yaşamını kendisinin düzenlemesine destek vermek istenmektedir. Kapsamlı bir eğitim içeren bu projeyle bu kadınları ön plana çikartip, onların hem iş piyasasında hem de sosyal alanda çok önemli olduklarını çoğunluğu yeterli bir okul diploması bile alamayan çocuklarımıza çok önemli birer örnek olacakları vurgulanmak istenmektedir.

Katılımcının mesleki alandaki hedeflerini ve niteliklerini ön planda tutarak yapılacak olan bu planlamanın hedefi katılımcıyı en iyi şekilde bir iş sahibi yapmaktır. Bu hazırlığın asıl hedefi tabii ki katılımcıyı projenin ikinci bölümündeki eğitim bölümüne hazırlamaktır.

18 kadına yönelik bu proje 15 Eylül 2011 tarihinde başlayacak ve 6 ay sürecektir. Projede uyum kılavuzluğunun ve danışmanlığının öngördügü temel ve geliştirilmiş eğitim süreci yer alacaktır.

Proje Berlin eyaletince finanse edilmekte olup, katılımcılardan bir ücret alınmamaktadır. Katılımcıların 9`unun Hartz IV alması zorunludur. Projeye katılmak isteyenlerin bir an önce TBB’ye başvurmaları ve kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt için:

E-Mail: lale.yildirim@tbb@tbb-berlin.de

Telefon: 61 40 33 20 / 623 26 24