TBB Logo Icon

Almanya Politik Sığınma Hukukunun Acı Günü

Bugün Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi yeni  “Politik Sığınma Hakkı Yasasını” büyük bir çoğunlukla kabul etti.

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) yaptığı basın açıklamasında yeni yasayı 1993 yılından bu yana gerçekleşen en kapsamlı sertleştirme olarak değerlendirdi ve bu yasa için ‘reform’ kavramının kullanılmasını anlamsız olarak nitelendirdi.

TBB açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “Tüm insan hakları kuruluşları özellikle Arnavutluk, Kosova ve Makedonya’da ağır insan hakları ihlalleri olduğu görüşünde birleşirken bu ülkelerin ‘güvenlikli ülkeler’ kapsamına alınmaları kabul edilemez bir sorumsuzluktur.”

TBB açıklamasında devamla “Federal Anayasa Mahkemesinin kararına karşın sosyal ödentilerin nakdi yardımdan ayni yardıma çevrilmesi yasaya alınmıştır” denildi.

“Yeni ‘Politik Sığınma Hakkı hızlandırma yasının’ kabul edildiği sırada CDU İç Politika Uzmanı Bosbach gene “dahiyane” bir çıkışla politik sığınma dilekçelerinin daha Federal Almanya sınırında ele alınıp sözüm ona “temelsiz sığınma dilekçeleri” vermiş olanların ülkeye girişinin engellenmesi talep etmesi dikkat çekicidir” denilen açıklamada “politik sığınma hakkının sınırlanması girişimleri herhalde bundan sonra da sürdürülecektir” görüşüne yer verildi.

TBB’nin politik sığınma dilekçelerinin kısa sürede sonuçlandırılması girişimini doğru bulduğu belirtilen açıklamada “ancak bu hızlandırma yasalara uygun ayrıntılı bir soruşturma yapılmasına engel olmamalıdır” denildi.