TBB Logo Icon

Basın Açıklaması: Dünya Kadınlar Günü

Uluslararası Kadınlar Günü nedeniyle Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) bir açıklama yaptı:

Uluslararası Kadınlar Günü Birinci Dünya savaşı yıllarında sosyalist kuruluşların girişimi sonucu eşit haklar, kadınlara seçme ve seçilme hakkı ve emekçi kadınların özgürlüğü mücadelesinde oluşmuştu. Birleşmiş Milletler 1975 yılında 8 Mart’ı “Kadın Hakları ve Dünya Barışı günü” olarak ilan etmiştir. Berlin eyaletinde Dünya Kadınlar Günü’nün resmi tatil ilan edilmesini TBB tekrar selamladı .

TBB Sözcüsü Ayşe Demir açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Son on yıllarda kadın haklarında gerçekleşen önlemlere karşın 21. yüzyılda hala ‘eşit işe eşit ücret’ talebi geçerliliğini korumaktadır, kadınlar güvencesiz iş anlaşmaları ile minijoblarda ve istekleri dışında yarım gün işlerde çalıştırılmaktadır. Gerçek odur ki, ekonomi ve politikada kadınlar yönetici pozisyonlarında azınlıktadırlar”

TBB açıklamasında kadınların eşitsizliğine ve dışlanmalarına karşı yasal ve kamusal önlemlerin yaygınlaştırılmasını talebi vurgulandı.