TBB Logo Icon

İçişleri Senatörü Henkel politik saldırılarını sürdürüyor

Basın açıklaması: İçişleri Senatörü Henkel politik saldırılarını sürdürüyor
 
Berlin İçişleri Senatörü Frank Henkel (CDU) Köln mitingi sırasında Türkiye kökenli insanların gösteri yürüyüşü temel hakkını sorgulamıştı. Henkel şimdi de burka yasağı ve opsiyon modelindeki çifte vatandaşlık hakkının kaldırılması isteminde bulundu.
 
Henkel, her zaman olduğu gibi çifte vatandaşlık ile Almanya’ya uyum arasında neden çelişki olduğunu açıklayamadı.
 
Bu tür açıklamalarla göçmen kökenli insanlara karşı önyargılar körüklenmekte ve kentimizde ve Almanya’da huzur içinde birlikte yaşam ortamı zedelenmektedir.
 
Eğer çifte vatandaşlık gerçekten uyuma zararlı ise, o halde AB ülkeleri vatandaşlarına kural olarak tanınan çifte vatandaşlık hakkının da kaldırılması gerekirdi.
 
Anlaşılan bay Henkel’i opsiyon modelinin “bulucusu” eski Rheinland-Pfalz Adalet Bakanı FDPli Herbert Mertin’in Alman ve Şili vatandaşı, eski Aşağı Saksonya Başbakanı CDUlu David McAllister’in Alman ve İngiliz vatandaşı olmaları Türkiye kökenlilerin çifte vatandaşlığı kadar rahatsız etmiyor.
 
CDU’nun AfD oylarını almak için yaptığı bu açıklamalardan vaz geçmesi iyi olur, zira bu tür popülizm ile bu oyları almak olası değildir.
 
TBB olarak Berlin Başbakanı Michael Müller’in karşı açıklamasını selamlıyoruz.