TBB Logo Icon

KAMUOYUNUN DİKKATİNE – ÜLKELER ARASI OTOMATİK BİLGİ TRANSFERİ (CRS – Common Reporting Standard)

Son günlerde medyaya yansıyan değişik bilgiler haklı olarak büyük endişe yarattı.
Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) olarak bu konuda yaptığımız araştırmaların sonucunu kamuoyuna aktarmak istiyoruz.

Çok kez yanlış olarak bu anlaşmanın “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)” çerçevesinde yapılmış olduğu belirtilmektedir.
Doğrusu, bu bir “Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)” anlaşmasıdır.

Anlaşmanın 1 Ocak 2018 de yürürlüğe girdiği belirtilse de, bu anlaşmaya göre 1 Temmuz 2017’den itibaren Türkiye’de bir banka hesabı açan kişiye bir “CRS Beyan Formu” doldurtulmaktadır. Ayrıca mevcut banka müşterisinden de bilgilerin güncellenmesi amacıyla bir CRS Beyan Formu doldurması da istenebilir.

CRS Beyan Formu şu bilgileri içermektedir:

–    Adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, adresi,
–    Vergi mükellefi olduğu ülke/ülkeler,
–    Vergi mükellefi olduğu ülke ülkenin vermiş olduğu vergi kimlik numarasını (persönliche Identifikationsnummer),
–    Banka hesap numarası,
–    Banka hesap değeri, bakiyesi, hesaba yapılan ödemeler (örneğin, kira geliri, faiz veya kàr payı geliri).

Banka bu bilgileri T.C. Gelirler İdaresi Başkanlığına aktaracak, T.C. Gelirler İdaresi Başkanlığı da bu bilgileri diğer CRS ülkelerine rapor edebilecektir.

Bunun sonucu olarak (Almanya örneğinde) İşsizlik Yardımı (Hartz IV) veya Temel Geçim Desteği (Grundsicherung) alan ve Türkiye’deki bu gelirlerini beyan etmemiş olanlar kişiler suç işlemiş sayılacaklardır (“eksik bilgi vermek” suçu). Bu durumda cezai uygulama dışında yapılmış olan ödentilerin (faizi ile) geri alınması da söz konusudur.

Bu yeni uygulama İşsizlik Yardımı veya Temel Geçim Desteği alanların dışındaki kişilere de olumsuz etki yapacaktır, şöyle ki:

Almanya’da Gelir Vergisi Beyannamesi (Einkommenssteuererklärung) verildiğinde Almanya dışında elde edilen her türlü gelir de (örneğin Türkiye’deki kira geliri) beyan edilmek zorunludur. Bu yapılmadığı takdirde “vergi kaçakçılığı/Steuerhinterziehung” suçu işlenmiş olmaktadır ve gerek cezai gerekse mali yaptırımlar söz konusudur.