TBB Logo Icon

Sığınmacılarla değil, Nazi teröristleri ile mücadele edin, bay de Maizière

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) yayınladığı bir basın açıklaması ile Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière’i sert bir dille eleştirdi.

TBB açıklamasında “Her gün Neonazi terörü gelişirken Bay de Maizière politik sığınma hakkını nasıl daha da daraltabileceğini düşünüyor,” denildi.

TBB bu bağlamda sığınmacı yurtlarına ve Jamel’de bir aileye yapılan kundaklamalar örnek olarak gösterdi.

TBB açıklamasında şu görüşlere de yer verildi: “Federal İçişleri Bakanı asıl görevini – bu ülkede yaşayan herkesin can güvenliğini sağlamak – yerine getirmek yerine sığınma hakkının kötüye kullanıldığı ve sığınmacıların çok para aldıkları gibi iddialarla ortamı daha da germektedir.”

TBB açıklamasında “tüm İnsan Hakları kuruluşları Balkan ülkelerinde özellikle Sinti ve Romanların dışlandığını ve ezildiklerini söylerken de Maizière bu ülkeleri sözüm ona güvenlikli ülke ilan etmek istemesi” eleştirildi.

TBB ayrıca “Federal Anayasa Mahkemesi kararın uyarınca sığınmacılara Hartz IV altında ödenti yapılmaması gerektiği halde de Maizière para yerine ayni yardım yapılarak bu kararın nasıl devre dışı bırakabileceğini irdelemektedir” denildi.

TBB açıklamasının sonunda “de Maizière daha ne kadar görevde kalacak?” sorusu soruldu.