Sivil Toplum Buluşması, Benim Ailem – Göç Toplumunda Kuirler / Treffen zivilgesellschaftlicher Akteure, Meine Familie – Queers in der Migrationsgesellschaft

TBB’nin göç deneyimi olan LGBTQIA+ bireyleri ve ailelerini temsil eden projesi Benim Ailem – Göç Toplumunda Kuirler çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve projelerin temsilcileriyle TBB konfereans salonunda bir araya geldi.

Berlin’de faaliyet gösteren 10 farklı sivil toplum kuruluşunun katıldığı etkinlikte, katılımcılar işbirliği ve uzmanlaşma konularında görüş alışverişinde bulundu. Türkçe ve Almanca dillerinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, göç deneyimi olan kuirleri ve ailelerini desteklemek adına sivil topluma ne gibi görevler düştüğünü ve destek mekanizmalarının nasıl daha kapsayıcı hale getirilebileceğini tartıştı. Sivil toplumda queer bireyler için kapsayıcı ve pozitif bir dil kurulmasına yönelik atölye çalışmalarını da içeren etkinliğin değerlendirme aşamasında katılımcılar ikinci bir etkinlikte tekrar bir araya gelme kararı aldı.

Meine Familie – Queers in der Migratıonsgesellschaft, ein Projekt des TBB, das LGBTQIA+-Personen mit Migrationserfahrung und ihre Familien vertritt, kam mit Vertreter*innen verschiedener zivilgesellschaftlichen Organisationen und Projekte in Berlin zusammen.

Bei der Veranstaltung, an der 10 verschiedene, in Berlin tätige NGOs teilnahmen, tauschten sich die Teilnehmenden über die Zusammenarbeit aus. In der Veranstaltung, die in türkischer und deutscher Sprache stattfand, diskutierten die Teilnehmenden, welche Aufgaben die Zivilgesellschaft für Queers und ihre Familien mit Migrationserfahrung hat und wie Unterstützungsmechanismen inklusiver werden können. In der Auswertungsphase der Veranstaltung, in der auch Workshops zur Etablierung einer inklusiven und positiven Sprache für queere Menschen in der Zivilgesellschaft stattfanden, beschlossen die Teilnehmende, in einer zweiten Veranstaltung erneut zusammenzukommen.