Logo Meine Familie - Queers in der Migrationsgesellschaft

23. September, Bi+ Visibility Day

23. September, der Tag der Bi+-Sichtbarkeit / 23 Eylül Bi+ Görünürlük Günü

(Türkçe için kaydırın)


23. September, der Tag der Bi+-Sichtbarkeit

Der 23. September ist der Tag der Sichtbarkeit von Bi+-Menschen. Er ist den bisexuellen, pansexuellen, fluiden und allen queeren gewidmetMenschen, die sich mit dem Bi+-Spektrum identifizieren. Der Tag wurde am 23. September 1999 von in den USA lebenden Bi+-Aktivist_innen ins Leben gerufen, um gegen Hass und Monosexismus, der der LSBTIQ*-Community auferlegt wurde, vorzugehen. Heute steht er als Symbol für den internationalen Kampf um LSBTIQ*-Rechte.

Auch wenn “Bisexualität” ursprünglich Personen beschrieb, die sich zu binären Geschlechtern – Männern und Frauen – hingezogen fühlten, kam der Begriff “Bi+” als Reaktion auf Kritik am binären Geschlechtersystem und am Monosexismus auf. “Bi+” bezeichnet Personen, die emotionale und sexuelle Anziehung zu zwei oder mehr Geschlechtern verspüren. Diese Anziehung kann in ihrer Intensität variieren. Bi+-Menschen erfahren Diskriminierung nicht nur durch heterosexistischen Hass, sondern werden auch innerhalb der LSBTIQ*-Community oft übersehen und marginalisiert. Binäre Geschlechtszuweisungen und jeglicher Monosexismus sind Formen der Bi+Phobie.

Erdem Zayimoğlu, ein_e Moderator_in der Queer Support Group, die LSBTIQ*-Menschen mit Migrationserfahrung in Berlin vereint und zugleich Projektleitung des Projekts “Meine Familie – Queers in der Migrationsgesellschaft” ist, sendet folgende Botschaft:

“Wir geben unsere Forderungen nach Gleichberechtigung nicht auf. Alle unter dem Bi+-Schirm, insbesondere Migrant_innen, Geflüchtete, Eltern, Menschen mit Behinderungen und Arbeiter_innen, haben Forderungen an die Mainstream-Gesellschaft und die Gesetzgeber_innen. Bi+-Menschen gehören zu den Gruppen, die am meisten unter dem Aufstieg des Rechtsextremismus und der wirtschaftlichen Krise nach der Pandemie leiden. Wir wehren uns gegen Versuche, Armut und Diskriminierung zu normalisieren. Zunehmender Rassismus und Rechtsverletzungen gegen Migrant_innen und Geflüchtete verschlimmern die Situation für Bi+-Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung weiter. Unsere Forderungen nach Gleichberechtigung und Anerkennung bleiben bestehen. Wir betonen, dass Gesetze zum Schutz und zur Unterstützung in einer ‘bunten und vielfältigen’ Gesellschaft erforderlich sind.”

Wir stehen gegen Heterosexismus, Patriarchat und den Monosexismus, der Queers aufgezwungen wird und grüßen alle Bi+-Menschen


Design / Tasarım: Emrah Gökmen


23 Eylül Bi+ Görünürlük Günü

23 Eylül Bi+ Görünürlük Günü , biseksüel, panseksüel, akışkan ve kendini Bi+ şemsiyesinde gören tüm kuir varoluşlara adanmış olan bir gündür. ABD’de yaşayan Bi+ aktivistler tarafından nefrete karşı ve ayrıca LGBTİ+ komünitesine dayatılmaya çalışılan monoseksizme vurgu yapılarak 23 Eylül 1999’da ilan edilmiş ve günümüzde LGBTİ+ Hak Mücadelesinin sınırları aşan bir sembolü haline gelmiştir.

Biseksüellik kavramı, ortaya çıktığında aynı zamanda kadın ve erkeğe ilgi duyan bireyleri ifade ederken kuir politika tarafından ikili cinsiyet rejimine ve monoseksizme getirilen eleştiriler sonucunda Bi+ terimi ortaya çıkmıştır. Bi+ terimi, ikili cinsiyet normlarına ve monoseksizme karşı çıkan, duygusal ve cinsel açıdan birden fazla cinsiyete ilgili duyan kişileri tanımlar ve bu ilginin yoğunluğu değişken olabilir. Bi+`lar, heteroseksist nefretten kaynaklanan ayrımcılığa maruz kalırken bazen LGBTİ+ topluluğu içinde de hetero ve homo kimlikler arasında sıkışmış, arada kalmış ya da geçici bir süreç yaşıyor gibi dışlanma ve önyargılarla başa çıkmak zorunda bırakılmaktadırlar. İkili cinsiyet normlarının ve monoseksizmin Bi+‘lara dayattığı bu baskılar Bi+fobi’nin de temellerindendir.

Benim Ailem – Göç Toplumunda Kuirler projesinde LGBTİ+’ların bir araya geldiği Kuir Destek Grubu moderatörlerinden ve aynı zamanda „Benim Ailem – Göç toplumunda Kuirler“ projesinin yöneticisi olan Erdem Zayimoğlu topluma ve yasa koyuculara şu mesajı iletiyor:

„Eşitlenme talebimizden vazgeçmiyoruz. Bi+ şemsiyesindeki göçmenler, mülteciler, ebeveynler, engelliler ve işçiler başta olmak üzere tüm Bi+’ların ana akım toplumdan ve yasa koyuculardan talepleri ve alacakları var. Pandemi sonrası derinleşen ekonomik krizden ve yükselen sağcılıktan en çok etkinlenen gruplardan birinin Bi+’lar olduğunu vurguluyor, yoksullaşmanın ve ayrımcılığın normalleştirilmesi çabalarına karşı çıkıyoruz. Göçmen ve mültecilere dönük ırkçılığın ve hak gaspının artması halihazırda fobilere mağruz kalan Bi+ göçmen ve mültecilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor. Eşitlik ve tanınma talebimizden vazgeçmiyoruz. Bi+’ların mağruz kaldığı nefrete, ayrımcılığa ve klasizme karşı, “çok renkli” bir toplum için koruyucu ve destekleyici yasalara ihtiyaç duyduğumuzu hatırlatıyoruz.“

Heteroseksizme, Patriyarkaya ve Kuirlere dayatılmaya çalışılan monoseksizme karşı Bi+ şemsiyesindeki tüm varoluşların 23 Eylül Bi+ Görünürlük Günü kutlu olsun.


Nützliche Links / Faydalı Linkler;

 Bi+Glossar – BiBerlin e.V.

Was ist Bifeindlichkeit – BiBerlin e.V.

Bi+seksüeller Burada Kitapçığı – Kaos GL